Sensual Business

Boekingsvoorwaarden

Voorwaarden & Condities voor een geslaagde date


Privacy    PRIVACY

De verwerking van alle persoonsgegevens gebeurt op basis van de Privacy Policy volgens GDPR. Uw gegevens worden niet gedeeld, tenzij het adres deel uitmaakt van de boeking. In dit geval wordt het adres gedeeld met de Dame.

Security    VEILIGHEID

Om de veiligheid van de Dames te garanderen is het GSM nummer verplicht. Voor ons komt uiterste discretie op de eerste plaats doch dienen u te kunnen bereiken mocht dit nodig zijn om b.v. praktische redenen.

Discretion    DISCRETIE

Vermijd dat een Dame moet 'zoeken' naar de woning, etage of kamer, parking, de entree en: uzelf! Hoe meer praktische info en herkenningspunten u van de locatie kan doorgeven, des te discreter uw ontmoeting zal verlopen.

Payment   BETALING

De betaling dient steeds te gebeuren aan het begin van de afspraak zonder dat de dame hiernaar zal vragen. Indien u een betaling vooraf verkiest, dient het bedrag 24 uur voor aanvang te zijn bijgeschreven op onze rekening.

Hygiene    HYGIËNE

Indien de (mond-)hygiëne niet in orde is, dan kan de dame de afspraak hierdoor beëindigen. Dit geldt eveneens voor de plaats (kamer / sanitair) en de omgeving waar uw date doorgaat. Hygiëne is van cruciaal belang.

Respect    RESPECT

Respect is beslissend voor een geslaagde date. Aandringen, opdringen of afdwingen stelt meteen een einde aan eender welke afspraak. Dit geldt eveneens voor 'indiscrete' vragen over escortwerk, de naam, privacy, etc.

Drugs   VERDOVENDE MIDDELEN

Wees tijdens de date niet in het bezit of onder invloed van stimulerende / verdovende middelen. Wat alcohol betreft, is een glaasje steeds fijn om te relaxen. Een 'overmaat' aan alcohol daarentegen is not done.

Spyware   BEELDMATERIAAL

Het vastleggen, uitzenden of doorzenden van beeld en/of geluidsmateriaal van de Dame is streng verboden. Bij enig vermoeden of vaststelling hiervan, eindigt de afspraak en wordt hieraan onmiddellijk gevolg gegeven.

Sharing   CONTACT SHARING

Elke Dame adverteert bewust op Sensual Business voor de bescherming van haar privacy. Deel geen contactinfo. Ze is bekend met heren die proberen, en zal elke poging melden; voor het geval haar ooit iets mocht overkomen.

Social Media    SOCIAL MEDIA

Social Media volgt u overal. Mocht het gebeuren dat u een Dame via één van deze kanalen tegenkomt, dan vraagt elk model uitdrukkelijk om haar niet te benaderen. Elke vorm van toenadering wordt onmiddellijk gemeld.

Abuse   MISBRUIK

Wanneer u het Nieuws volgt, begrijpt u wellicht dat valse en/of verdachte boekingen zeer ernstig worden genomen. Gelet op het mogelijke risico en gevaar, heeft de dame het recht af te zien van de afspraak.

Canceling   ANNULATIES

Indien een annulatie dreigt plaats te vinden dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via email of sms. Bij annulaties van minder dan 12 uur voor aanvang, rekent de dame hiervoor een annulatiekost van 30% op het totaal.

Covid-19   COVID-19

De voorzorgsmaatregelen dienen met de dame besproken te worden voor aanvang van de afspraak via Direct-Mail, een discreet kanaal waar u met elkaar kunt mailen zonder dat uw gegevens (afzender etc.) zichtbaar zijn. U vindt de contactgegevens terug op het profiel van elke dame onder de tab 'contact'. Meer informatie omtrent alle maatregelen vindt u op de officiële website Coronavirus COVID-19


Bij reservering verklaart u zich akkoord met de bovenstaande boekingsvoorwaarden.

BEGREPEN

Wij gebruiken cookies voor een optimaal werkende website.