Sensual Business

Boekingsvoorwaarden

Voorwaarden & Condities voor een geslaagde date


Privacy    PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze Privacy Policy volgens de GDPR. Uw gegevens worden niet gedeeld, tenzij het adres deel uitmaakt van de boeking. In dit geval wordt het adres gedeeld met de Dame.

Discretion    DISCRETIE

Om discretie te kunnen garanderen, dient de vindbaarheid van de locatie duidelijk aangegeven te worden. De ligging / herkenbaarheid van de woning, welk gebouw, etage, naam op de deurbel en evt. praktische details zijn noodzakelijk.

Security    VEILIGHEID

Om de veiligheid van de Dames te verzekeren is het GSM nummer verplicht. Voor ons komt uiterste discretie op de eerste plaats doch dienen we u te kunnen bereiken mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld om praktische redenen.

Payment   BETALING

De betaling dient steeds te gebeuren aan het begin van de afspraak zonder dat de dame hiernaar zal vragen. Indien u een betaling vooraf verkiest, dient het bedrag 24 uur voor aanvang te zijn bijgeschreven op onze rekening.

Hygiene    HYGIËNE

Indien de (mond-)hygiëne niet in orde is, dan kan de dame de afspraak hierdoor beëindigen. Dit geldt eveneens voor de plaats (kamer / sanitair) en de omgeving waar uw date doorgaat. Absolute hygiëne is van cruciaal belang.

Respect    RESPECT

Respect is beslissend voor een geslaagde date. Aandringen, opdringen of afdwingen stelt meteen een einde aan eender welke afspraak. Dit geldt eveneens voor 'indiscrete' vragen over escortwerk, de naam, privacy, etc.

Drugs   VERDOVENDE MIDDELEN

Wees tijdens de date niet in het bezit of onder invloed van stimulerende / verdovende middelen. Wat alcohol betreft, is een glaasje steeds fijn om te relaxen. Een 'overmaat' aan alcohol daarentegen is not done.

Spyware   BEELDMATERIAAL

Het vastleggen, uitzenden of doorzenden van beeld en/of geluidsmateriaal van de Dame is streng verboden. Bij enig vermoeden of vaststelling hiervan, eindigt de afspraak en wordt hieraan onmiddellijk gevolg gegeven.

Covid-19   COVID-19

Voorzorgsmaatregelen dienen met de dame besproken te worden via Direct-Mail, terug te vinden op het profiel van elke dame onder de tab Contact. Alle informatie omtrent Covid-19 vindt u terug op Coronavirus COVID-19.

Canceling   ANNULATIES

Indien een annulatie dreigt plaats te vinden dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Bij annulaties van minder dan 16 uur voor aanvang, wordt een annulatiekost van 250 euro gerekend, ongeacht om welke reden.


Bij reservering verklaart u zich akkoord met de bovenstaande boekingsvoorwaarden.

AKKOORD

Wij gebruiken cookies voor een optimaal werkende website.